Käyttöehdot

1. Käyttöehdot

1.1 Eliis Tarkvara OÜ (jäljempänä: Palveluntarjoaja) ja osoitteessa : https://www.eliis.fi. internet-pohjaisen tietojärjestelmän kanssa liittyneet päiväkodit (jäljempänä ”päiväkoti”) ja ELIIS- päiväkotien verkkopohjaisen tietojärjestelmää käyttävien (jäljempänä: käyttäjä) (jäljempänä myös: erikseen osapuoli tai yhdessä osapuolet) välillä on voimassa palvelusopimus (jäljempänä: sopimus). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa ELIISin käyttäminen (jäljempänä: palvelu) päiväkodeissa ja käyttää sitä kyseisen käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa, paitsi palveluntuottajan etukäteen ilmoitettuina ylläpidon huoltopäivinä (jäljempänä: suunniteltu huolto).

1.3 Palveluntarjoaja ilmoittaa suunnitellusta huollosta päiväkodille vähintään 5 päivää etukäteen, ilmoittaen huoltokatkon suunnitellun aloitus- ja päättymisajan. Huolto- ja kehitystöiden tai version päivityksen vuoksi voi palveluntarjoaja rajoittaa ELIISin käyttöä enintään 2 kertaa kuukaudessa ja 1 vuorokauden kerralla, tiedoittamalla siitä päiväkodille vähintään 5 päivää etukäteen.

1.4 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muokata ja täydentää palvelun sisältöä edellyttäen, että palvelussa säilyy päiväkirjan ominaisuus.

1.5 Palveluntarjoaja tekee kaikkensa varmistaakseen, että palvelun sisältö on hallittavissa, turvallinen ja teknisesti luotettava.

1.6 Jos palvelun tarjoamiseen tarvittava ohjelmisto (jäljempänä ”järjestelmä”) tai järjestelmään syötetyn päiväkodin tiedot (jäljempänä tiedot) ovat virheellisiä, tulee päiväkodin ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info@eliis.fi. Edellä mainitut asiat tulee tehdä päiväkodin nimetty ja valtuutettu henkilö (jäljempänä ”ylläpitäjä”), jonka tehtävänä on hoitaa päiväkodin tietoja ja antaa käyttäjille oikeudet päiväkodin nimissä ja vastuussa. Palveluntarjoaja lähettää ylläpitäjälle virheilmoituksen vastaanottamisen vahvistuksen ja tiedotteen vian tyypistä ja sen kriittisyydestä viimeistään virheilmoituksen vastaanottamisesta seuraavana arkipäivänä.

1.7 Palveluntarjoaja varmistaa, että palveluohjelmiston päivittäistä toimintaa vaikuttava kriittinen virhe korjataan viimeistään 4 arkipäivän kuluessa. Ei-kriittiset virheet palveluntarjoaja korjaa säännöllisten järjestelmäpäivitysten aikana.

1.8 Palveluntarjoaja voi palvelun tarjoamiseksi tarpeellisia töitä ja palveluja hankkia kolmansilta osapuolilta, varmistaen samalla tietojen luottamuksellisuuden.

2. Palvelun käyttäminen

2.1 Päiväkoti aktivoi palvelun itse, lähettämällä digitaalisen hakemuksen oppilaitoksen rekisteröimiseksi Eliisin kotisivuilla. Päiväkoti on vastuussa toimitettujen tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Järjestelmänvalvoja valtuuttaa käyttäjät käyttämään palvelua ja avaamaan niille hakemuksen perusteella pääsyn palveluun (jäljempänä: käyttäjätili). Järjestelmänvalvoja antaa käyttäjälle oikeudet (jäljempänä: roolit) palvelun käyttämiseksi ja järjestää tarvittaessa käyttäjälle koulutuksen.

2.3 Päiväkoti on vastuussa roolien jakamisesta. Jokainen järjestelmänvalvojan antama rooli luetaan oikeaksi.

2.4 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, kuten päiväkodin ja/tai käyttäjän (esimerkiksi jos käyttäjätunnuksia ja salasanoja käytetään huolimattomasti tai ne annetaan luvattomille henkilöille) aiheuttamista vahingoista kolmansille osapuolille.

2.5 ELIISin käyttäjät ja päiväkoti ovat vastuussa siitä, että heidän käyttäjätilien tiedot ovat salattu ja suojattu kolmansilta osapuolilta. Käyttäjät ja päiväkodit ovat myös vastuussa edellä mainituista rikkomuksista aiheutuneista vahingoista.

2.6 Lasteaed vastutab enda antud rollide kaudu tehtud kahju eest, sh kui rikutakse või üritatakse rikkuda lasteaia andmeid või ELIISi süsteemi.

Päiväkoti on vastuussa sen annetuista rooleista aiheutuvista vahingoista, kuten jos rikotaan tai yritetään vahingoittaa päiväkodin tietoja ja ELIISin järjestelmää.

2.7 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti ja tiedottamatta, tilapäisesti tai lopullisesti, sulkea käyttäjätili, jos sen avulla yritetään tehdä seuraavia:

Vahingoitetaan tietoja tai ELIISin järjestelmää;

Rikotaan voimassa olevia säädöksiä ja lakeja;

Rikotaan verkkoviestinnän hyviä käytäntöjä, esimerkiksi lähetetään roskapostia, viruksia jne;

Aiheutetaan epätavallista rasitetta ELIIS-järjestelmälle;

Aiheutetaan muuta vahinkoa.

2.8 Osapuolten on ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle palvelun turvallisuuden tai vakauden uhasta tai aiheutuvasta vaarasta. Jos tällainen riski on olemassa, palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa ELIISIn ja sen isännöintiasetusten mukaisia parametreja. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan päiväkodeille muutoksen laajuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta niin pian kuin mahdollista.

2.9 Palvelun käyttäjällä on mahdollisuus tilata lisäkoulutus, jonka hinta on 50 € + alv (Pääkaupunkiseutu; Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen). Hinta sovitaan erikseen koulutuksille, jotka ovat muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Lisäkoulutuksen kesto on 2 tuntia.

3. Tiedot ja henkinen omaisuus

3.1 Päiväkoti vastaa kaikista tiedoista ja niiden käsittelystä Euroopan Unionin lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

3.2 Palveluntarjoaja takaa, että tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

3.3 Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan päiväkodille tallennetut tiedot, jos asiakas niin haluaa. Tallennusvälineellä täytyy olla tiedot Eliisin käytön aloittamisesta siihen saakka, kun ne on luovutettu asiakkaalle sellaisessa muodossa, että ne voidaan lukea ilman Eliis-järjestelmää. Palveluntarjoajaa tietojen säilyttämisestä ohjaa Viron Tasavallan voimassa oleva lainsäädäntö.

3.4 Palveluntarjoaja sitoutuu toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet estääkseen kolmansien osapuolten pääsemistä tietoihin. Palveluntarjoaja sitoutuu myös huolehtimaan siitä, että palvelua käytetään siten, että käyttäjätilillä pääsee näkemään vain tietoja, jotka ovat käyttäjän roolin mukaiset.

3.5 Palveluntarjoaja ei anna kolmansille osapuolille tietoja muuten, kuin mitä on säädetty Viron Tasavallan voimassa olevassa lainsäädännössä. Palveluntarjoajalla on oikeus toimittaa tiedoista tiivistelmiä opetus- ja tutkimusministeriölle.

3.6 Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää tietoja.

3.7 Tämän sopimuksen hyväksymisen jälkeen palvelun käyttäjä antaa luvan palveluntarjoajalle lähettää käyttäjätiliin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen järjestelmään sekä palveluihin liittyviä ja ilmoitusperiaatteisiin perustuvia tietoja. Käyttäjä voi luopua muista kuin järjestelmään liittyvistä tiedotuksista napsauttamalla viestin alatunnisteessa olevaa siihen liittyvää linkkiä.

4. Laskutus

4.1 Päiväkoti maksaa palveluntarjoajalle palvelun käytöstä (jäljempänä: palvelumaksu) nykyisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan. (hinnasto on saatavilla osoitteessa: : https://www.eliis.fi/pricing.. Palveluntarjoajan on ilmoitettava päiväkodille hinnaston muuttumisesta kirjallisesti vähintään 3 kuukautta etukäteen, paitsi jos kyseessä on palveluntarjoajasta riippumaton syy hinnannousuun.

4.2 Ensimmäiset kaksi kuukautta palvelu on ilmainen. (jäljempänä: kokeilujakso).

4.3 Palvelun hinta riippuu ryhmien määrästä päiväkodissa.

4.4 Sopimuksen hinnan pohjana olevan ryhmien määrä päivitetään jokaisen lukuvuoden alussa, viimeistään syyskuun 15. päivä Suomen koulutusalan tietojärjestelmän toimittamien tietojen mukaisesti.

4.5 Palveluntarjoajalla on oikeus valtuuttaa kolmas osapuoli toimittamaan laskuja päiväkodeille. Palveluntarjoaja ilmoittaa päiväkodeille kolmannen osapuolen valtuuttamisesta etukäteen.

4.6 Päiväkodilla on oikeus tarkistaa palvelumaksun oikeellisuus ja vastaavuus sopimuksen pykälän 1.2 mukaan. Jos puolet huomaavat virheen esitetyissä laskuissa ja sopimuksessa sovittujen tietojen välillä, tekee palveluntarjoaja hyvityksen seuraavan kuukauden laskussa.

4.7 Jos palvelumaksun alennus sovitaan kesken laskutus jakson, alennus tulee voimaan seuraavan laskutus jakson aikana. Jo esitetyistä laskuista alennusta ei lasketa.

5. Lisenssit

5.1 Palveluntarjoaja takaa kaikkien palvelun tarjoamiseksi tarvitsemien lisenssien ja lupien saatavuuden. Niiden on noudatettava sovellettavia tekijänoikeuslakeja ja henkisen omaisuuden suojaa koskevia lakeja.

5.2 Sopimuksella palveluntarjoaja antaa päiväkodille ei-yksinoikeudella, määräaikaisen ja päiväkotipohjaisen lisenssin, joka antaa luvan käyttää palvelua sen toimintojen puitteissa. Päiväkodilla ei ole oikeutta valtuuttaa kolmansia osapuolia käyttämään palvelua, jotka eivät ole sidoksissa päiväkotiin eli päiväkodin työntekijöitä, lapsen vanhempia ja lasten oikeudellisia huoltajia.

6. Sopimuksen määräajat

6.1 Kokeilujakson kesto on kaksi kuukautta.

6.2 Kokeilujakson alkamis- ja päättymispäivämäärä määrätään sopimuksessa. Kokeilujakson aikana puolilla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä 14 päivää etukäteen.

6.3 Kokeilujakson päätyttyä, muuttuu sopimus pätemättömäksi.

6.4 Sopimus astuu voimaan, kun päiväkoti ja käyttäjä ovat hyväksyneet sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

6.5 Osapuolilla on milloin tahansa oikeus peruuttaa sopimus yksipuolisesti ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta etukäteen.

6.6 Jos sopimuksen irtisanojaksi on päiväkoti, palveluntarjoaja esittää laskun välittömästi koko maksamatta olevalle ajan, ottaen huomioon myös sopimuksen voimassaolon päättymispäivän.

6.7 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttöoikeus tai irtisanoa sopimus yksipuolisesti noudattamatta irtisanomisaikaa, jos:

6.7.1 Päiväkoti tai päiväkodin käyttäjä rikkoo sopimuksen ehtoja ja/tai aiheuttaa palveluntarjoajalle vahinkoa muulla tavoin eikä auta sen estämisessä ja pysäyttämisessä.

6.7.2 Päiväkoti ei täytä sopimuksen luvussa 4 määriteltyjä rahallisia velvoitteita oikea-aikaisesti kolmena peräkkäisenä kuukautena tai viivyttää maksamista yli 45 päivää.

6.8 Sopimuksen irtisanomiseksi tulee toiselle osapuolelle lähettää oikeudellinen allekirjoitettu kirjallinen selvitys.

7. Ylivoimainen este

7.1 Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuksessa määrättyjä määräaikoja on pidennettävä ajalla, jona ylivoimaisen esteen aiheuttama este ei sallinut palvelun tarjoamista ja käyttämistä.

8. Yleiset säännökset

8.1 Sopimusta allekirjoittaessa päiväkoti hyväksyy myös hinnaston, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.eliis.fi/pricing..

8.2 Kontekstista riippuen sopimuksessa määritellyt yksikön termit saattavat tarkoittaa monikkoa ja monikkona käytettävät termit yksikköä.

8.3 Sopimuksessa on otsikot ja numerot lisätty vain helpottamaan sopimuksen ymmärtämistä ja niillä ei ole itsenäistä merkitystä.

8.4 Palveluntarjoaja voi muuttaa sopimuksen ehtoja, mukaan lukien hinnasto ja/tai ilmoituskäytäntöä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä vähintään 3 kuukautta etukäteen ja julkaisee uudet ehdot kotisivuilla https://www.eliis.fi/pricing.. Jos käyttäjä tai päiväkoti käyttää palvelua ehtojen muuttumisen jälkeen, hyväksyy hän uudet ehdot.

8.5 Osapuolilla on oikeus luovuttaa sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita kolmansille osapuolille joko kokonaan tai osittain toisen osapuolen etukäteen annetulla suostumuksella.

8.6 Sopimukseen sovelletaan Viron Tasavallan lakia.

8.7 Sopimuksen täyttämisestä johtuvat riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riita-asiat ratkaistaan Harjun läänin tuomioistuimessa.

Tietosuoja ja turvallisuus ELIISissä

Eliis suhtautuu sinun yksityisyyteen ja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen hyvin vakavasti. Jotta Eliisin käyttäminen on olisi turvallista, pidämme meidän työntekijämme sekä ELIISin järjestelmän hallinnoinnista vastaavat henkilöt ajan tasalla tietosuojaperiaatteistamme. Eliis Tarkvara OÜ on rekisteröity tietosuojavaltuutettu (AKI).

Syöttämällä vieraan sähköpostiosoitteen omaan profiiliisi, saatat antaa tiedot käyttäjätilillesi ja henkilökohtaiset tiedot vahingossa väärän ihmisen nähtäviksi. Väärinkäsitysten välttämiseksi pyydämme tarkistamaan syöttämäsi henkilötiedot huolellisesti.

Jotta voit käyttää ELIISiä, täytyy koneellasi olla lupa käyttää evästeitä (engl. Cookies), jotka mahdollistavat muistamaan istunnon ja auttavat sinua navigoimaan sivulla. Jotta voisimme suojella ELIISin luvatonta käyttöä ja tietojen luvatonta muokkaamista, rikkomista tai julkaisemista, käytämme SSL-salausta tiedonsiirtoon. Näin varmistetaan, että kaikki tiedot siirretään turvallisesti tietokoneeltasi ELIISin palvelimelle.

Eliisin kotisivuilla käytetään tilastojen keräämiseen Googlen tietosuojakäytännön mukaistaGoogle Analytics, -palvelua. Keräämme yhteystietoja ainoastaan henkilöiltä, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä.

Eliis Tarkvara OÜ voi laissa säädetyissä tapauksissa hyväksyä henkilötietojen luovuttamista koskevat vaatimukset, jos se auttaa estämään lakien tai palveluehtojen rikkomisen.

ELIISin tietosuojaperiaatteet muuttuvat internetin kehittymisen myötä ja siksi meidän on joskus päivitettävä niitä. Päivityksistä ilmoitamme kaikille ELIISiä käyttävien päiväkotien johtajille sähköpostitse tai ilmoitamme asiasta ELIISin kotisivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojan rikkomisesta tai ELIISIn tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info@eliis.fi.