ELIIS tietosuojakäytäntö ja evästeet

Henkilötietojen käsittely

 • Eliis Tarkvara OÜ käsittelee henkilötietojen tunnistamista ja ilmoittamista varten seuraavia henkilökohtaisia tietoja
  • ELIIS käyttäjän etunimi ja sukunimi;
  • ELIIS käyttäjän henkilötunnus;
  • ELIIS käyttäjän yhteystietoja – puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite;
 • ELIIS käyttäjäksi rekisteröitymisen ja ELIIS tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää kyseisen tietosuojakäytännön hyväksymisen.
 • Jos käyttäjä ei hyväksy, että Eliis Tarkvara OÜ käsittelee henkilötietoja, joita tarvitaan, jotta käyttäjä voi tunnistaa henkilön (mukaan lukien henkilötunnus, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite), niin tällöin Eliis Tarkvara OÜ:llä ei ole mahdollista antaa oikeuksia käyttää ELIIS tietojärjestelmää.
 • Jos käyttäjällä ei ole yhtäkään roolia (kunnanvaltuusto, huoltaja, päiväkodin johtaja, opettaja, pitopalvelu jne.) ja käyttäjällä ei ole yhtäkään roolin lupahakemusta vireillä, poistetaan käyttäjä automaattisesti 12 kuukauden kuluessa.
 • Jos käyttäjällä ei ole yhtäkään roolia (kunnanvaltuusto, huoltaja, päiväkodin johtaja, opettaja, pitopalvelu jne.) ja käyttäjän roolin haku hakemusta ei ole hyväksytty 12 kuukauden kuluessa, poistetaan käyttäjä automaattisesti 12 kuukauden kuluessa.
 • ELIISin käyttäjien tietoja säilytetään enintään 7 (seitsemän) vuoden ajan.
 • Eliis Tarkvara OÜ ei ole vastuussa ELIISin käyttäjän antamien tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja merkityksellisyydestä.
 • Päiväkodin puolelta ELIISiin lisätyistä tiedoista vastuussa oleva käsittelijä on tiedot lisännyt päiväkoti. Eliis Tarkvara OÜ on valtuutettu käsittelijä.
 • Hyväksymällä tietosuojakäytännön antaa käyttäjä luvan lähettää ELIISin järjestelmään ja palveluun liittyviä tietoja sähköpostitse. Käyttäjä voi hylätä muut kuin järjestelmään liittyvät tiedot ELIISIssä ”minun asetukset” -sivulla.
 • Eliis Tarkvara OÜ ei luovuta eikä välitä henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille paitsi jos
  • lapsen huoltaja haluaa saada henkilökohtaisia tietoja lapsestaan;
  • kyseessä on lailla säädelty velvoite;
  • se on tarpeellista hakemuksen ratkaisemiseksi tai;
  • henkilö on antanut suostumuksensa.
 • Eliis Tarkvara OÜ:llä on oikeus toimittaa tiedoista tiivistelmiä opetus- ja tutkimusministeriölle
 • Suostumukseen pohjautuvan henkilötietojen käsittelemisessä on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa, lähettämällä allekirjoitettu hakemus Eliis Tarkvara OÜ:n sähköpostiosoitteeseen info@eliis.fi
 • Suostumuksen peruuttaminen ei estä henkilötietojen käsittelyä, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.
 • Riippumatta suostumuksen peruuttamisesta, voi Eliis Tarkvara OÜ jatkaa henkilötietojen käsittelyä (tai niiden osaa), jos sille on oikeudellinen peruste.

Käyttäjän tietosuojan oikeudet

 • ELIISIn käyttäjällä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyyn:
  • Oikeus pyytää henkilökohtaisia tietojaan itsestä sekä lapsestaan;
  • Oikeus pyytää oikaisua;
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista;
  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä;
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
  • Oikeus esittää kantelu tietosuojavaltuutetulle;
  • Oikeus esittää pyyntö henkilötietojen siirtämisestä uuden valtuutetun hallussapitoon;
  • Oikeus esittää kysymyksiä, jotka liittyvät henkilökohtaistentietojen käsittelyyn, Eliis Tarkvara OÜ:n sähköpostiosoitteeseen info@eliis.fi
 • Näiden oikeuksien käyttämiseen sovelletaan henkilötietojen suojaamista koskevia Euroopan Unionin yleisiä määräyksiä, sekä Viron lakia koskevia edellytyksiä ja rajoituksia.
 • Oikeuden käyttämiseksi tulee lähettää kirjallinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@eliis.fi, jossa määritellään, millaista oikeutta haetaan, Tarvittaessa Eliis Tarkvara OÜ kysyy lisätietoja, joita tarvitaan hakemuksen täyttämiseen.
 • Jos oikeuksien käyttöä koskevat edellytykset täyttyvät, Eliis Tarkvara OÜ täyttää hakemuksen 1 (yhden) kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Eliis Tarkvara OÜ voi tarvittaessa pidentää hakemuksen jättämisen määräaikaa 2 (kaksi) kuukautta ilmoittamalla siitä käyttäjälle.
 • Jos Eliis Tarkvara OÜ:llä on perustelut hakemuksen epäämiselle, lähettää Eliis Tarkvara OÜ perustellun hylkäämispäätöksen 1 (yhden) kuukauden kuluessa.

Yleiset säännökset

 • Eliis suhtautuu sinun yksityisyyteen ja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen hyvin vakavasti. Jotta Eliisin käyttäminen on olisi turvallista, pidämme meidän työntekijämme sekä ELIISin järjestelmän hallinnoinnista vastaavat henkilöt ajan tasalla tietosuojaperiaatteistamme.
 • Syöttämällä vieraan sähköpostiosoitteen omaan profiiliisi, saatat antaa tiedot käyttäjätilillesi ja henkilökohtaiset tiedot vahingossa väärän ihmisen nähtäviksi. Väärinkäsitysten välttämiseksi pyydämme tarkistamaan syöttämäsi henkilötiedot huolellisesti.
 • Jotta voisimme suojella ELIISin luvatonta käyttöä ja tietojen luvatonta muokkaamista, rikkomista tai julkaisemista, käytämme SSL-salausta tiedonsiirtoon. Näin varmistetaan, että kaikki tiedot siirretään turvallisesti tietokoneeltasi ELIISin palvelimelle.

Evästeet

 • Eliis käyttää tekstitiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi, niiden tarkoituksena on parantaa ELIISin käyttäjäystävällisyyttä, auttaa sivuilla navigoimista, muistaa istuntoja sekä auttaa Eliis Tarkvara OÜ:tä kehittymään.
 • Eliis Tarkvara OÜ käyttää seuraavia evästeitä:
  • Toimivuus ja suorituskyky evästeet – nämä evästeet tukevat ELIIS-verkkosivuston toimintaa ja toimivuutta. Näiden evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttäjän ja pitää (halutessasi) mielessä käyttäjän kirjautumistiedot.
  • Analyyttiset evästeet - Eliisin kotisivuilla käytetään tilastojen keräämiseen Googlen tietosuojakäytännön mukaista Google Analytics -palvelua.
  • Multimedian esittämiseen käytettävät evästeet, jotka tallentavat video- tai äänimateriaalin esittämiseen tarvittavat tekniset tiedot, kuten kuvanlaadun, verkkoyhteyden nopeuden ja puskurointiparametrit.
 • Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä tallentamasta evästeitä tietokoneelle. Halutessaan käyttäjän on muokattava verkkoselaimen asetuksia. Lisätietoja evästeiden luonteesta ja niiden rajoittamisesta on osoitteessa http://www.aki.ee/et/kupsised.
 • Evästeiden estämisen yhteydessä käyttäjän on otettava huomioon, että kaikki ELIISin ominaisuudet eivät välttämättä ole käyttäjän käytettävissä.

Tietosuojakäytännön ja evästeiden käyttämisen muuttaminen

 • Eliisin tietosuojaperiaatteet ja evästeiden käyttö muuttuvat internetin kehittymisen myötä ja siksi meidän joskus myös päivitettävä niitä. Evästeiden käyttö- ja tietosuojakäytännön uusin versio on aina käytettävissä tällä sivustolla.

Kysymykset

 • Jos sinulla on kysymyksiä yksityisyydensuojan rikkomisesta, ELIISin tietosuojakäytännöstä tai ELIISin evästeistä, ota meIhin yhteyttä sähköpostitse info@eliis.fi